TIETOSUOJASELOSTE  

1 YLEISTÄ 

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus")  edellyttämiä tietoja rekisteröidylle. 

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjänä toimii Aurinko Golf Oy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 

Aurinko Golf Oy 

Juha Lehtonen

0207545901, juha.lehtonen@aurinkogolf.fi 

Vengantie 58, 21110 Naantali 

3 REKISTERIN NIMI 

Asiakasrekisteri 

Asiakasrekisteri käsittää Aurinko Golf Oy:n osakasrekisterin sekä Aurinko Golf ry:n  jäsenrekisterin sekä näiden yhteisöjen muut asiakkuudet. Rekisteri käsittää myös Aurinko  Golf Oy:n ja ry:n henkilökunnan. 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE 

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri  käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä  henkilötietoryhmistä. 


 

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN  MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

 

Osakkaat: enintään 20 vuotta tai lain vaatimusten mukaan 

Jäsenet: enintään 20 vuotta tai lain vaatimusten mukaan 

Asiakkaat: enintään 20 vuotta 

Henkilökunta: 10 vuotta tai lain vaatimusten mukaan 

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Golfliiton keskusrekisteri ja Suomen Golfliitto 

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN 

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai  ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa. 

8 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten NexGolf- ja Lyytijärjestelmät. 

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö  rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee  rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä  jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä  kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli  rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa,  tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.  

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan  henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn  suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää  henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi  rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa  tietosuoja-asetukseen perustuen. 

9.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella,  rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei  vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä  on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

9.5 Oikeuksien käyttäminen 

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän  yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi  rekisteröidyn oikeuksia. 

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS 

Henkilötiedot on pyritty suojaamaan mahdollisuuksien mukaan muun muassa  seuraavasti: 

-Fyysiset rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa 

-Rekisterit on suojattu salasanoin 

-Vain tarpeellinen osa henkilökunnasta pääsee käyttämään rekisteriä 

-Henkilökunnan salasanat vaihtuvat henkilökunnan vaihtuessa 

-Tila, jossa rekistereitä hallitaan on varustettu hälytys- ja kameravalvonnalla 

-Käytetään ohjelmistotoimittajia, joihin voidaan luottaa

Caddiemaster

Suljettu
 

Toimisto

Ma-Pe 9.30-16.00


 

Ravintola ja pukuhuoneet 

Suljettu

Pääkenttä

Suljettu

Golfautot: pois käytöstä

YSI+

Suljettu

Golfautot: pois käytöstä

 

Harjoitusalueet

Range: Avoinna matoilta
Lähipelialueet: Suljettu
Talviharjoitteluhalli: Simulaattorit avoinna

Sivukartta