Toimitusjohtaja vaihtuu

Aurinko Golf Oy:n toimitusjohtajana ja ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2007 toiminut Antti Ahti
siirtyy ensi vuoden alussa uusiin tehtäviin Oy Nordgolf Ab:n (Nordcenter Golf) toimitusjohtajaksi.

”On ollut upeaa olla rakentamassa Aurinko Golfin aktiivista yhteisöä sekä kehittämässä kenttiä ja
pelitoimintaa. Kasvu on ollut huikeaa ja lukumme kestävät vertailun varsin moneen golfyhteisöön.
Hyvillä mielin voin jättää taloudellisesti vakaalla pohjalla olevan yhtiön ja seuran myöhemmin
valittavalle seuraajalle”, Antti toteaa.

”Haluan kiittää koko mahtavaa asiakaskuntaa mahdollisuudesta olla mukana tässä kasvussa.
Erityisesti haluan kiittää yhtiön hallitusta ja puheenjohtajaa sekä seuran johtokuntaa ja puheenjohtajaa.
Tilaa kehittämiselle on annettu ja asioita on saatu vietyä yhdessä hyvin eteenpäin. Erityiskiitokset
ansaitsevat myös osaava henkilökunta sekä kumppanit, jotka alueellamme toimivat.”, Antti tiivistää.

”Olen Aurinko Golf Oy:n hallituksen puheenjohtajana saanut alusta asti seurata Antin toimintaa ja työtä
erityisesti toimitusjohtajana mutta myös seuran toiminnanjohtajana. Työn jälki on erinomaista ja miellyttävä
muita arvostava ja huomioiva tapa, jolla Antti on tehtävänsä hoitanut, on mahdollistanut asioiden tehokkaan
eteenpäin viemisen ja kehittämisen.  Kiitämme Anttia pitkäaikaisesta työpanoksesta yhteisömme hyväksi ja
toivotamme hänelle menestystä uudessa tehtävässä.”, Juha Manner kiteyttää.

Hallitus tiedottaa uuden toimitusjohtajan rekrytoinnista erikseen.