Paikallissäännöt


Väyliä reunustavilla alueilla oleva hake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palaset ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15.1 mukaan. Jos pallo liikahtaa hakkeen palasia siirrettäessä, seuraa yksi rangaistuslyönti ja pallo on asetettava takaisin paikoilleen.

Kiinteät haitat yleisellä pelialueella. Vapautuminen seuraavista kiinteistä haitoista säännön 16.1 mukaan:

 • Muurahaiskeot.
 • Väylillä 5 ja 17 olevat sorapäällysteiset ojat.
 • Väylän 2 viheriön vasemmalla puolella oleva tie. Vapautuminen myös haluttaessa merkitylle Drop Zonelle. Tiessä on maalilla merkitty raja, jonka mukaan valitaan Drop Zone. Mikäli merkintä on kulunut, niin valitaan palloa lähinnä olevan Drop Zone. Pallon pitää osua ja jäädä pudotusalueelle.
 • Väylällä 14 on testauksessa robottiruohonleikkuri. Leikkuri ja latausasema ovat tilapäisiä kiinteitä haittoja. Haitasta vapautuu rangaistuksetta, myös mikäli haitta on lyöntilinjalla. 
 • Omenapuut
 • Maasillat kentillä ovat estealueen ulkopuolella. Maasiltojen tiepinta on kiinteä haitta. 

Kiinteät haitat lähellä viheriöitä. Kun pallo ja kiinteä haitta ovat väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla.

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa: 

 • Pelilinjalla, ja se on:
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja selkeästi ei ole tarkoituksenmukainen. 

Kunnostettavat alueet on merkitty joko sinivalkoisella paalulla ja /valkoisella maalilla, jolloin alueella pelaaminen on kielletty, tai sinisellä paalulla, jolloin alueelta voi vapautua. Molemmissa tapauksissa vapautuminen säännön 16.1 mukaan.

Väylillä 12 ja 13 olevaan sähköjohtoon (pois lukien pylväät ja tukirakenteet) osuttaessa lyönti pitää uusia rangaistuksetta. 

Rangaistus kunkin paikallissäännön rikkomisesta:

 • Reikäpeli - reiän menetys
 • Lyöntipeli - kaksi lyöntiä

Paikallissäännöt pdf.nä tästä

Caddiemaster

Suljettu kauden 2021 osalta

Toimisto

Avoinna
arkisin klo 9.00-16.30

Ravintola ja pukuhuoneet 

Ravintola suljettu kauden 2021 osalta.
WC tilat käytettävissä.

Pääkenttä

Suljettu kauden 2021 osalta
 

YSI+

Suljettu kauden 2021 osalta

Range
 

Suljettu

Sivukartta