VUOSIKOKOUSTEN PÄÄTÖKSIÄ

Aurinko Golf Ry:n syyskokous ja Aurinko Golf Oy:n yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.12.2017 klubitalolla.
 

Seuran kokouksessa oli läsnä 24 jäsentä. Jäsenmaksut päätettiin säilyttää entisellä tasolla aikuisten (85e) ja juniorien (42e) osalta.
Uutena jäsenmaksuna päätettiin alle 25-vuotiaille nuorisojäsenille 60e. Päätöksellä haluttiin osaltaan edistää nuoren golfharrastusta.
Liittymismaksu säilytettiin aikuisten osalta ennallaan (50e), junioreilta ja nuorisojäseniltä ei peritä liittymismaksua.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan esityksen mukaisina.

Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Jari Virtanen ja Heidi Urjanheimo valittiin jatkamaan johtokunnassa. Jouko Paavola ja Tiia Sucksdorff
olivat ilmoittaneet etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. Heidän tilalle johtokuntaan valittiin Marko Merinen ja Leila Vairinen. Johtokunta
päättää erikseen omassa järjestäytymiskokouksessaan toimikuntien puheenjohtajat ja kapteenit.

 

Yhtiön kokouksessa oli edustettuna 473 ääntä.  Talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisena. Myös vastikkeet
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisena. A-osakkeen kokonaisvastike on 600e niiltä osakkeilta, joiden lainaosuutta ei ole
maksettu ja 360e velattomilta osakkeilta. Merkittävänä muutoksena aiempaan kokous päätti poistaa hoitovastikkeen vuodelle 2018. Näin ollen
velattomasta osakkeesta ei tarvitse vastiketta maksaa, mikäli osakkeen pelioikeutta ei käytetä. Päätöksellä Aurinko Golf haluaa entisestään
vankistaa osakkeen arvoa ja haluaa olla eturintamassa seuraamassa golfalan kehitystä. Yhtiön hallitus katsoo, ettei päätöksellä ole käytännön
vaikutusta tulevan kauden toimintoihin tai yhtiön taloudelliseen asemaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Juhani Elo, Jukka Luotonen, Juha Manner, Raimo Vilhunen ja Panu Routila. Hallitus päätti omassa
järjestäytymiskokouksessaan valita Juha Mannerin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Kaikki kokousten päätökset olivat yksimielisiä.