Aurinko Golf Oy:n varsinainen syysyhtiökokous

AURINKO GOLF OY:N VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS
 

Aurinko Golf Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään
 

Aika:      Maanantaina 25.11.2019, kello 18.00
Paikka:  Aurinko Golfin klubitalo, Vengantie 58
 

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä
 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
 7. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle
 8. Päätetään hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruus ja niiden periminen
 9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa päättämään vuoden 2019 rahoitusvastikkeen lainanlyhennyksen osuuden rahastoinnista
 10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen

Aurinko Golf Oy
Hallitus
 

Kokousmateriaali on saatavissa pyydettäessä toimistosta ennen kokousta.